Για την πλοήγηση


Επικοινωνία

Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό "Ο ΖΗΣΗΣ"

Σμύρνης 50
551 32 Θεσσαλονίκη - Καλαμαριά (Νέα Κρήνη)
Τηλέφωνο 2310-430689
Κινητό τηλέφωνο 6938-046173

info@zisiselectric.gr

www.vrisko.gr/zisiselectric

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα, Τετάρτη & Σάββατο: 8:00-15:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 8:00-14:30 & 17:00-21:00